ZMH - Zatko Model House *** ZMH - Zatko Model House

Shread-RC a RC-Electronics: elektronika pre F5J podľa FAI

Details in english coming soon

V súvislosti s prijatím oficiálnych pravidiel FAI pre novú súťažnú kategóriu F5J prudko rastie aj záujem o špeciálnu elektroniku potrebnú pre jej fungovanie. Rady výrobcov tejto modelárskej elektroniky sa postupne rozrastajú a sortiment ich produktov sa rozširuje.
Máme k dispozícii set osvedčených zariadení pre F5J-FAI od RC-Electronics, (RC-ALTI2 aj čítačku FXJ programing Card) ale nadviazali sme aj spoluprácu s firmou Shread-RC a Winged Shadow, aby sme Vám mohli ponúknuť komfortne vybavené spoľahlivé produkty za primerané ceny.
Naše zastúpenie pokrýva okrem slovenského aj český a maďarský modelársky trh, pričom ponúka kompletné F5J-FAI elektronické zostavy, ale aj ich jednotlivé diely - spolu alebo samostatne - podľa želania zákazníka.
Momentálne je v našej ponuke od Shread-RC základná sada ktorú tvorí záznamník s FAI spínačom MultiLog, čítačka FAI-výšky a USB adaptér pre spojenie s PC.
Zo sortimentu RC-Electronics ponúkame sadu, ktorú tvorí RC_ALTI2-basic záznamník, USB adaptér a FXJ prog-card. Od Winged Shadow to je spínač Sky Limit vo verzii V1.4 (vybavený aj funkciou pre záchranu modelu)
V prípade potreby vieme dodať aj výškomery a príslušenstvo od výrobcu AerobTec (Altis_V3 s USB adaptérom a Altis External Display)

RC-Electronics výrobky pre F5J-FAI

Záznamová jednotka RC-ALTI2 basic je schopná pracovať vo funkcii F5J-FAI záznamník/spínač. Po pristáti modelu sa pomocou prídavnej čítačky s LCD načíta FAI-výška a nastavenie altimetra.

Čítačka FXJ programming Card dokáže po pristáti modelu znázorniť FAI-výšku. Zobrazuje tiež nastavenie loggera, variant aktivovaného FW. Nastavenie je možné meniť aj bez použitia počítača.

USB adaptér pre pripojenie altimetra k počítaču je potrebný pre stiahnutie dátových súborov zo záznamníka, pre jeho programovanie a FW upgrade.

Záznamová jednotka RC-MULTI2 je schopná pracovať vo funkcii F5J-FAI záznamník/spínač. Po pristáti modelu sa pomocou prídavnej čítačky s LCD načíta FAI-výška a nastavenie altimetra. V spojení
s prídavnými modulmi meria aj iné veličiny.

GPS prijímač pre záznam letovej trajektórie, rýchlosti letu voči zemi, preletenej vzdialenosti, vzdialenosti od miesta štartu, pre určenie pozície modelu podľa GPS súradníc ...

USB kábel pre pripojenie RC-MULTI k počítaču je potrebný pre stiahnutie dátových súborov zo záznamníka, pre jeho programovanie a FW upgrade.
Nepotrebuje pre prácu s PC žiadny adaptér.

Ďalšie zaridenia od RC-Electronics použiteľné pre F5J-FAI sú vo vývoji a budú zaradené do nášho sortimentu ihneď po spustení ich sériovej výroby.

Shread - RC výrobky pre F5J-FAI

Záznamová jednotka MultiLog je schopná pracovať vo funkcii F5J-FAI záznamník/spínač aj samostatne, bez príslušenstva. Hodnota FAI-výšky sa po pristáti modelu odpočuje pomocou vstavaného zvukového výstupu, prípadne načíta na MultiLog LCD.

Čítačka MultiLog LCD dokáže po pristáti modelu znázorniť FAI-výšku v prípade, keď užívateľovi
nestačí odpočutý integrovaný akustický výstup loggera. Čítačka tiež zobrazuje nastavenie loggera aj variant aktivovaného FW.
USB adaptér pre pripojenie MultiLog k pocitacu je potrebný pre stiahnutie dátových súborov zo záznamníka, pre jeho programovanie a FW upgrade.
Adaptér je možné použiť aj pre nastavovanie progra- movateľných serv ATLAS - Hyperion .

Ďalšie príslušenstvo MultiLog záznamníka je vo vývoji a bude uvádzané na trh postupne po dokončení testov (Pitot-tube, GPS receiver atď).
Výsledky testov uvedených zariadení sme získali v januári/februári 2012 v pomerne tvrdých zimných podmienkach (pri teplotách pod -15°C). Napriek tomu sú veľmi priaznivé. Budú publikované čoskoro - spolu s výsledkami porovnávacích testov na certifikovaný referenčný výškomer.

Winged Shadow výrobky - Sky Limit V1.4 - spínač a čítačka pre súťaže FAI-F5J a kategóriu ALES

Palubná jednotka SkyLimit V1.4 je momentálne najjednoduchšie zariadenie ktoré je použiteľné pre zistenie a znázornenie tzv. FAI-altitude (výšky podľa pravidiel F5J-FAI).

Verzia V1.2 vyhovuje súčasnému zneniu pravidiel, novšia verzia V1.4 umožňuje aj záchranu modelu po reštarte motora (s výmazom FAI-výšky).

Čítačka slúži zároveň aj ako programátor a umožňuje okrem načítania FAI-výšky aj načítanie nastavení a maximálnej výšky dosiahnutej v poslednom zaznamenanom lete.

Dodacia lehota pre výrobky Winged Shadow je 10 dní od obdržania platby (aj prevodom cez PayPal)

AerobTec výrobky pre F5J-FAI

Záznamová jednotka ALTIS_V3 je pracuje vo funkcii F5J-FAI záznamník/spínač. Po pristáti modelu sa pomocou LED alebo prídavnej čítačky dá zistiť FAI-výška a nastavenie altimetra.

Čítačka ALTIS External Dispaly po pristáti modelu znázorní FAI-výšku. Zobrazuje tiež nastavenie loggera, variant aktivovaného FW. Nastavenie je možné meniť aj bez použitia počítača.

USB adaptér pre pripojenie altimetra k počítacu je potrebný pre stiahnutie dátových súborov zo záznamníka, pre jeho programovanie a FW upgrade.


CENY:

MultiLog - (altimeter+USB adaptér)..............55 EUR
MultiLog (len základná jednotka) ................ 40 EUR
MultiLog LCD čítačka .................................. 30 EUR

RC-MULTI2 (altimeter+USB kábel)............. 75 EUR
RC-GPS (GPS s multi konektorom) ............ 60 EUR
RC-Alti2-basic (alti2 + USB adaptér)........ 75 EUR
RC-Alti2-basic (len základná jednotka)..... 70 EUR
FXJ prog-card čítačka .............................. 60 EUR

Altis_V3 (altimeter a USB adaptér) .............55 EUR
Altis_V3 (len altimeter) ............................. ?? EUR
Altis External Display ................................ 38 EUR

Poštovné a balné pre SVK...................... 2,80 EUR
Poštovné a balné pre CZE/HUN ............. 4,80 EUR

SkyLimit (spínač a čítačka)..................... 56 EUR
SkyLimit (len palubná jednotka)............. 39 EUR
SkyLimit (len čítačka)............................. 25 EUR

Po obdržaní záväznej objednávky Vám zašleme platobný príkaz s potvrdenou dodacou lehotou
Platby sú možné bankovým prevodom na účet uvedený v identifikačných údajoch na titulke ZMH (náklady prevodu na účet platiteľa).
Pri platbe cez PayPal sa k celkovej čiastke účtuje prirážka 3,5%

Záväzné objednávky môžete oznámiť na adresy uvedené v kontaktných údajoch ZMH alebo e-mailom na adrese:
zmh-shop@mail.telekom.sk

Details in english coming soon