basic set

Ako naznačuje obsah predchádzajúceho príspevku, bol model BOLERO vyvinutý pôvodne pre dve súťažné kategórie, ktoré sa na Slovensku štandardne nelietajú. Prvou je nedávno koncipovaná britská novinka 200W/kg, druhou rodiaca sa kategória elektroletov s výškovým spínačom FXJ-200m.
Dobré letové charakteristiky oboch prototypových modelov BOLERO aj ich pomerne nezáludná konštrukcia však vyvolali širší záujem, než som ako konštruktér očakával. Model BOLERO sa stal predlohou nového klubového stroja RMK Dubnica n/V. Najprv bolo rozhodnuté, že kľúčové časti modelu budú vyrobené hromadne pre potreby všetkých členov klubu. Veď strojno-technologická výbava klubovej dielne pre to ponúka vynikajúce možnosti.

BOLERO has been initially developed for 2 categories which are not flown in Slovakia at all or does not have long tradition here. First one is lately conceived british national 200W/kg category, second one is height limited FXJ (F5J-200m). Perfect flight characteristics of both prototypes of model BOLERO and their relatively guileless construction evocated wider interest than I expected. Model BOLERO became a pattern of a new machine of Dubnica´s modellers club.
Firstly, (with very high engineering background) it was decided to produce key parts of model in mass only for needs of members of Dubnica modellers club.

Než sa kolesá klubovej mašinérie roztočili, poslal som jeden z prototypových modelov na otestovanie priateľovi do Portugalska a s druhým som zvíťazil hneď dvakrát po sebe v januárovom aj februárovom kole britskej zimnej súťaže FXJ-200m na stránke eSoaring. Odozva na seba nedala dlho čakať. Spriatelené kluby z Francie, Británie, Portugalska a Austálie nás požiadali o poskytnutie stavebnej dokumentácie a nejakých drobností, ktoré by aj ich členom poskytli podobný komfort pri stavbe tohoto modelu... Tak teda vznikol tzv. BOLERO-basic set, ktorý predstavujeme na nasledujúcich fotografiách.

Before the production began I had sent one of the prototypes to friend from Portugal for tests and with second one in my hands I won twice one after another FXJ (F5J-200m) Height Limited eSoaring Postal January and February Serie. Reactions came immediately. I was asked by clubs from France, England, Portugal and Australia to publish documentations of model and to expend key parts of the BOLERO to simplify finishing this model. Secondly, BOLERO-BASIC SET is originated and we are introducing it in the following pictures.
Testovacie prototypy mali rozdielne rozpätie aj rozdielne chvostové plochy a pohonné jednotky.

First prototypes had different types od tail parts, wingspan and power units.
Základné diely potebné pre stavbu modelu sa budú postupne doplňovať o ďalšie drobnosti.

Key parts of the model are going to be extended.
Testovacie modely majú namiesto konštrukčných wingletov na koncoch krídel winglety kompozitové

There are composite winglets instead of constructional ones at the end of the wings on the prototypes.

Viaceré detaily , ktoré sú pri individálnej výrobe modelu obťažne reprodukovateľné sú už na dodaných dielcoch urobené.
A few details which are difficult to assemble on your own are already done.

V klubovej dielni sa prvé hromadne vyrobené diely najprv otestovali vo všetkých do úvahy prichádzajúcich stavebných variantoch. Potešiteľné je, že stavba modelu z dielcov "basic-setu" nie je príliš časovo náročná a zvládajú ju aj mladší a menej skúsení členovia klubu.

There were all parts of maiden BASIC SET tested in all modifications of BOLERO in club workshop. Finally, finishing your model was not shown to be very time demanding so younger and less experienced modellers are able to put it into flightworthy status.

Problematické, často zraňované miesta (napríklad pri transporte) možno vystužiť s použitím uhlíkových pásnic. Dvojdielne krídla sú síce menej praktické ako boli trojdielne krídla predlohy Sensor, ale zdá sa, že z hľadiska letových vlastností modelu to bola dobrá voľba. Kompozitová gondola je na pohľad málo priestranná, napriek tomu sa do nej vmestí prijímač, dve chvostové servá, dvoj až trojčlánok LiPOL alebo LiIon akumulátorov, bežný regulátor aj viaceré typy pohonných jednotiek - vrátane motorov s prevodovkou aj motorov s rotačným plášťom.

Often exposed parts of the construction (during hard landings, transport, etc,...) are reinforced by using carbon strips. 2-piece wings ale less practical as 3-piece wings of its ancestor Sensor but there was shown that issue of flight characteristics got better. At first sight fuselage/gondola does not look to be spacious enough but you can easily put there receiver, two servos controlling tail surfaces, 2-3 cells Li-pol or Li-ion, frequent ESC, different power units – also outrunners and geared engines can be used.


Ďalšie detaily o zostave BOLERO - basic set , dotupnosti stavebných podkladov a jednotlivých dielcov budú zverejňované postupne na tejto stránke
Additional details, basements about BOLERO - basic set are going to be published on this web


V zastúpení realizačného teamu RMK Dubnica n/V : Ing. Šterfan Buraj, Ing. Karol Ťupek a Ing. Palo Lišhák, CSc.
In representation of realization team RMK Dubnica n/V: Ing. Šterfan Buraj, Ing. Karol Ťupek a Ing. Palo Lišhák, CSc.

English text from Marko Gaľa

NAJ.sk