eXtreme line: SALSA-PRO

Experimental model for modified FXJ rules with starting altitude
Page in progress. Last pictures from March 12nd 2011

Tento experimentálny model je pokračovaním "eXtreme line" série začatej modelom SALSA. Postupné zväčšovanie rozpätia pôvodného modelu Tango v tejto línii už atakuje hodnoty blízke 4 m.
Takýto trend si vyžiadal rad zásadných konštrukčných zmien zameraných na tuhosť konštrukcie v krútení aj v ohybe. Torzná skriňa po celom rozpätí je už nevyhnutná, lebo pôvodný "tučnejší" profil SD7037 bol nahradený podstatne tenším radom profilov AG. Napriek tomu nedosahovala torzná tuhosť štandardnej Salsy úroveň vyžadovanú zmenou spôsobu lietania a hlavne pritvrdením pohonu v F5J - pre požadované rýchlosti stúpania cez 25 m/s vo fáze motorového letu. Salsa PRO je postavená zatiaľ vo dvoch exemplároch. Jeden z nich má rozpätie 3600 mm (dané rozmermi transportného boxu test-pilota z Izraela), druhý má rozpätie 3730 mm (dané rozmermi vnútornej dĺžky môjho auta KIA Picanto). Naviac sa ešte modely líšia trupovými gondolami (väčší má kratšiu gondolu Bolero, menší má objemnejšiu a dlhšiu gondolu Tango) aj konštrukciou VCHP (menší má klasický chvost, väčší plávajúcu výškovku). Ovládacie prvky tiež nie sú rovnaké. Menší model má 4-servové krídla s krídelkami a klapkami. väčší 4-servové krídla s krídelkami a brzdiacimi štítmi.
S prihliadnutím k uvedeným odlišnostiam bude teda možné dosť jednoznačne posúdiť, aká koncepcia modelu je optimálna hlavne pre súťažné lietanie podľa pravidiel s registrovanou výškou, ktoré sú už pripravené na prejednanie v aprílovom pléne CIAM FAI.

Model B373 s rozpätím 3730 mm má už za sebou rad testovacích letov ktoré ukázali, že tuhosť konštrukcií pre veľké rozpätia sa dá výrazne vylepšiť vhodne použítými prvkami z karbonových kompozitov. uhlíkovým plátom vystužená vnútorná strana torzných skríň ukazuje na jednu z možných ciest k vyšším rýchlostiam stúpania v motorovej fáze letu v súťažiach F5J. Dlhodobo konštrukcia odoláva pri rýchlostiach stúpania 25-28 m/s , krátkodobé zaťaženie pri stúpaní 36 m/s krídla prežili tiež bez úhony. Je pritom treba podotknúť, že na uvedené výkony bol pre tento model postačujúci príkon cca 1200 W (teoreticky z toho výkon na vrtuli mal byť len tesne nad 1 kW).

Charakteristiky modelov v klze v rôznych letových režimoch budú postupne doplňované. Model s plne mechanizovaným krídlom bude osadený a zalietnutý až v máji. Model s kódom B373 sa testuje priebežne. Sú už k dispozícii výsledky "pevnostných" testov, test opadania, dopredná rýchlosť (merané s GPS). Len spracovanie výsledkov do publikovateľnej formy zatiaľ trochu viazne.

Palo Lišhák, March 12nd 2011.

NAJ.sk