SALSA 135" - electric powered glider for FXJ or F5J
SALSA 135" - vetroň s elektropohonom pre FXJ a F5J

Technické a ostatné detaily a komentár budú doplnené čoskoro

Technical and other details and comments coming soon

Model napriek hmotnostne úspornej konštrukcii spoľahlivo odoláva rozkmitaniu krídel aj pri rýchlosti stúpania okolo 25 m/s (v bezveterných podmienkach !)
Opadanie v letovom režime "circling" je pomerne nízke (modrá, zelená), v režime "standard" sa blíži k 0,5 m/s (šedá) a v režime "speed" (červená) cca 0,7 m/s.
Viac ako 1 kW motor (S-NEU 1506/1,5D + 1:6.7 gear) nepracuje v režime max. výkonu, ale max účinnosti
Kabína je proti strate počas letu zabezpečená spojkou z kevlarovej tkaničky
Motor je mierne vyosený vpravo a dolu, prívodné káble od regulátora sú vedené po bočnej strane
Regulátor je upevnený na dištančných podložkách chladiacou doskou do medzery na boku trupu
Upevnenie akumulátora je tradičné, len jazyk suchého zipsu je doplnený "trhacou tkaničkou"
Priestor pre akumulátor je dostatočný na to, aby sa posúvaním doladila správna poloha ťažiska
Balančné káble s konektorom sú vedené tak, aby sa dali pripojiť k nabíjaču bez vyberania aku.
"Trhacia tkanička " zjednodušuje manipuláciu so suchým zipsom a neprekáža
Uchytenie chostovej trubky do viacúčelovej prepážky vytvára priestor pre bezpečné uloženie prijímača
Trojbodové uchytenie servodosky necháva priestor pre fixovanie vodičov a konektor MPX
Prijímač s čelnými konektormi naväzuje na vývody antén a môže byť zabezpečený penou.
Vypínač palubného rozvodu je v pozícii, ktorá umožňuje ľahkú manipuláciu zhora aj zdola
Antény sú z trupu vyvedné cez dvojice trubiek a sú pre let fixované v optimálnej polohe voči smeru letu
V pozícii pre transport nehrozí prívodným káblom k anténam zalomenie alebo iné poškodenie

Tiahlá k pákam chvostových kormidiel sú vedené spodnou stranou chvostovej trubky

Horná strana chvostových plôch je urobená s dôrazom na maximálnu aerodynamickú čistotu

Náhony k chvostovým kormidlám sú chránené pred poškodením pri pristávaní aj transporte

Kúty v prechodoch medzi chvostom a krytom náhonov sú vyplnené kevlarovým rovingom

Dosadaciu plocha strednej časti krídla tvorí preglejkový plát, horná strana je voľná

Bočné plochy krídeliek a klapiek sú vystužené tenkými doskami z uhlíkového kompozitu

Klapkové servá sú v šachtách bez manipulačných krytov a sú "zažehlené" pod priehľadným poťahom
Náhon je nastavený tak, aby sa pre pozíciu pri plnom brzdení tlak prenášal na ložisko, nie zuby serva
Maximálne vysunutá klapka je voči spodnej strane krídla v polohe približne 60° (pre režim butterfly)

Pozícia klapky pre letový režim "speed" je voči spodnej strane klídla v polohe približne 5°

Spojka medzi stredom a uchom krídla je tvorená dvoma uhlíkovými tyčami a jedným uhlíkovým kolíkom
Pomocná spojka krídel je prevŕtaná tak, aby mohla byť zaistená strižnou poistkou proti vysunutiu
Tubus pre pomocnú spojku je prevŕtaný od hornej až po spodnú stranu krídla (otvor má priemer 2 mm)
Dlhá spojka vytvátra dostatočný priestor pre manipuláciu s konektorom serva krídeliek

Ako bezpečnostný strižný kolík sa dá s výhodou použiť mäkký plastový tubus pre drôtené tiahlá

Šachty krídelkových serv sú kryté kompozitovým tvarovaným plátom na spodnej strane krídel

Servá krídeliek sú priskrutkované k preglejkovej priečke uloženej asi 3 mm pod korným poťahom

Koncové "ušká" majú geometrický negatív s presadením asi 3mm nad spodok krídla


NAJ.sk