FXJ thread
electric powered sailplanes with altitude limit/ FXJ termické vetrone s elektropohonom

34

33

32


31

30

29

28

27

26


25

24

23


22

21

20

19

(November 16th 2009)

18

(November 16th 2009)

17

(November 16th 2009)

16

(October 10th 2009)

15

(June 20th 2009)

14

(May 20th 2009)

13

(May 2009)

12

( May 20-th 2009)

11

( April 22-nd 2009)

10

(February 2009)

FXJ - first trial competitions - 2nd part........................................ (October 12-th 2008) .................. FXJ - prvá testovacia súťaž - 2. časť

FXJ - first trial competitions - 1st part
......................................... (September 27-th 2008) ............. FXJ - prvá testovacia súťaž -1. časť

FXJ - something between 3 and 5
.............................................. (September 26-th 2008) ........................... FXJ - niečo medzi 3 a 5

FXJ - concept of the rules
........................................................... (September 20-th 2008) ............................. FXJ - koncept pravidiel

FXJ - switch GOOD NEWS ........................................................... (March 25-th 2008) .................................. FXJ spínač dobrá správa

FXJ - switch - why we are late ................................................... (November 11-th 2007).................. FXJ - switch - prečo meškáme

FXJ - switch in action ....................................................................(April 22-th 2007) ........................................... FXJ spínač v akcii

FXJ - expression, ideas, questions
............................................... (March 30-th 2007) ........................ FXJ - názory, vyjadrenia, otázky

FXJ - Challenge from Slovakia
.................................................... (March 12-th 2007).......................... FXJ - slovenská výzva

NAJ.sk