Svetový pohár FXJ 2011 - Slovenská FXJ iniciatíva pokračuje
......................................................................................
World Cup FXJ 2011 - Slovak FXJ initiative will continue

Vážený priatelia, piloti a organizátori súťaží elektro-vetroňov s výškovým spínačom !

U nás na Slovensku sa koncom nasledujúceho týždňa súťažou M-SR FXJ končí sezóna, takže začíname už pomaly pracovať na príprave tej nasledujúcej.

Zdá sa, že elektro-klzákom s výškovým spínačom je v poslednom čase naklonená aj CIAM -FAI, preto sme po augustovej súťaži Altitude limited eSoaring - U.K. national akceptovali nnázor, že by bolo dobré pripraviť medzinárodný seriál, ktorý by sa mohol neskôr stať základom európskeho alebo svetového pohára FXJ (resp. F?J).

Pre výraznejšie "zviditeľnenie" kategórie elektro-klzákov s výškovým spínačom som sa ako predseda RLM (Rada leteckých modelárov pri Zväze Modelárov Slovenska) spolu s jedným zo SVK organizátorov F3J-Eurotour podujal iniciovať a organizačne pripraviť dvojdňovú medzinárodnú súťaž pod netradičným názvom First FXJ World Challenge 2011

Súťaž sa uskutoční koncom augusta a už dnes je prísľub, že sa jej zúčastnia viacerí špičkoví piloti z európskej eSoaring scény. Tiež je už isté, že bude dotovaná aj veľmi príťažlivými cenami.

Ako prológ k uvedenej súťaži mieni jej organizátor symbolicky oceniť pilotov, ktorí kategóriu FXJ propagujú vo svojich domovských krajinách po celom svete. Pre tento účel sa rozhodol spracovať dostupné výsledky FXJ súťaží vo svete a na ich základe spracovať symbolické poradie tých pilotov, ktorí odlietajú aspoň dve FXJ súťaže vo svojej domovskej krajine a aspoň jednu FXJ súťaž v zahraničí ako neoficiálny World Cup FXJ 2011.
Pre tento účel by sme do konca decembra chceli zostaviť prehľadný kalendár FXJ súťaží vo všetkých krajinách, ktoré túto iniciatívu podporia.

Slovenskí FXJ piloti majú v úmysle zúčastniť sa okrem domácich aspoň na jednej inonárodnej súťaži. Samozrejme, radi na našich otvorených domácich súťažiach uvítame aj našich priateľov zo zahraničia.

Do nášho kalendára World Cup FXJ 2011 sme doteraz zaradili nasledujúce súťaže: viď otvorený zoznam pod čiarou >>>

Iniciátor a garant akcie: Ing. Pavol Barbarič, predseda RLM pri ZmoS
Riaditeľ 1st WCH FXJ 2011: František Bachratý , Modelklub Trnava

2. október 2010

******************************************************************************************************************

Dear friends, pilots and organizers of electric Altitude Limited soaring competitions !

At the end of following week, the flying season in Slovakia finishes by FXJ Slovak Championship. That´s the reason why have already started to prepare conditions and competitions for year 2011.

In last time it seems that CIAM-FAI has positive views on the electric Altitude Limited soaring so during Altitude limited eSoaring - U.K. National (in august 2010) we agreed that it would be great to prepare International Serie which could be later transformed into European or World Cup FXJ (let us say F?J).

As the chairman of the Aeromodelling Commission at the Modell Sports Union of Slovak Republic for more oustanding propagation of electric-sailplanes AL category I decided to take the initiative with one of the Slovak F3J-Eurotour organizers to prepare 2-day international competition called First FXJ World Challenge 2011.

Competition is going to take place at the end of August 2011 and participation was already promised by many top-pilots from European eSoaring scene. Another issue is confirmed – there are going to be very attractive prizes for top-placed pilots.

As the prologue before the competition organizer plans to award with symbolic prizes
the pilots who popularize FXJ category in their home countries and all around the world. Because of this purpose organizer decided to process the available results of FXJ competitions in world and according to them create symbolic sequence of those pilots who participated in at least 2 FXJ competions in their home country and at least one International FXJ competition abroad as an unofficial World Cup FXJ 2011.
That is the reason why we would like to create a Calendar of FXJ competitions in all the countries where this initiative will be supported.

Slovak FXJ pilots tend to participate in competitions in Slovakia and in one international competition as well. Of course we will be glad to welcome our friends from abroad at our competitions in Slovakia.

For now, we have these following competitions of World Cup FXJ 2011 in calendar:

Mover and warranter of event : Ing. Pavol Barbarič, predseda RLM pri ZmoS
Contest director of 1st WCH FXJ 2011: František Bachratý , Modelklub Trnava


October 2010


Budeme potešení, keď našu iniciatívu podporíte tým, že do kalendára WORLD CUP FXJ 2011 zaradíte aj niektoré z Vašich domácich súťaží pre elektro-klzáky s výškovým spínačom. Samozrejme, veľmi nás poteší najmä Vaša účasť na vyzývacej súťaži First FXJ World Challenge…
Tešíme sa na spoluprácu s Vami aj na osobné stretnutia na našich alebo Vašich modelárskych letiskách.

We are delighted If you support our initiative by adding your competition(s) into WORLD CUP FXJ 2011 Calendar for AL electric-sailplanes.
Of course, we will be delighted primarily If you come to compete in very first FXJ World Challenge.
We look forward to our cooperation and meeting with you during the events on our and your airfields !


Contest WORLD TOUR FXJ 2011

No Date Location Category/Contest Contact
 
01
February 27-th

Halcon de Veleros airfield
(near Madrid)
SPAIN
FXJ
Spanish Open FXJ
Contact person: Miguel Medina Torres
Tel.: +
eMail: Tecnoepoxy @ gmail.com
Homepage: http://grupohalcon.wordpress.com
02
March 12-th

APSIA Airfield
Lisbon
PORTUGAL
FXJ
E-Gliders Winter Cup
Contact person: Nelson Gaspar
Tel.: +
eMail: geral@apsia.pt
Homepage: http://www.apsia.pt/index.php
03
May 6-9 th

Korotyc Airfield
Charkov
Ukraine
FXJ
F5J-alti Wilga Cup
Contact person: Vladimir Gavrilko
Tel.: +
eMail:
Homepage:
04

May 8-th

Halcon de Veleros airfield
(near Madrid)
SPAIN
FXJ
Spanish Open FXJ
Contact person: Miguel Medina Torres
Tel.: +
eMail: Tecnoepoxy @ gmail.com
Homepage: http://grupohalcon.wordpress.com
05

May 8-thManningtree
United Kingdom
FXJ
F5J Eurotour Event
Contact person: Martin Bell
Tel.: +
eMail: martinbellaccount1@hotmail.co.uk
Homepage: http://www.esoaring.net/forum
06

May 28-th

Lisbon
Portugal
FXJ
E-Gliders Spring Cup
IBERIAN TROPHY
Contact person: Miguel Almeida
Tel.: +
eMail: geral@apsia.pt
Homepage: www.apsia.pt
07

June 24-th

Zoran
Israel
FXJ
FXJ Summer Cup ISR
Contact person: Israel Ofek
Tel.: +
eMail: israelofek@gmail.com
Homepage:
08

July 10-th

Wetlands,
Notthinghamshire
FXJ
F5J Eurotour Event
Contact person: Mike Proctor
Tel.: +
eMail: mike@mproctor.demon.co.uk
Homepage: http://www.esoaring.net/forum
09

July 15-th

Zoran
Israel
FXJ
ISRAEL TROPHY
Contact person: Israel Ofek
Tel.: +
eMail: israelofek@gmail.com
Homepage:
10

July 29-th (!!!)

Holic
Slovakia
FXJ
3-rd International FXJ
Contact person: Palo Lishak
Tel.: +
eMail: palo@rivamodels.sk
Homepage: www.rivamodels.sk
11

August 7-th

Dubnica nad Vahom
Slovakia
FXJ
FXJ- DELTA Cup
Contact person: Stefan Buraj
Tel.: +
eMail: stefanburaj@gmail.com
Homepage:
12

August 11/12-th

Trnava
Boleraz Airfield
Slovakia
FXJ
1-st FXJ World Challenge
Visegrad Cup

Contact person: Frantisek Bachraty
Tel.: +
eMail: info@trnavaf3j.sk
Homepage: www.trnavaf3j.sk
XX

Summary
August 11/12


Trnava
Boleraz Airfield
Slovakia
FXJ
World Tour 2011
Contact person: Ivan Vančo
eMail: mct.trnava@centrum.sk
eMail: info@trnavaf3j.sk
Homepage: http://www.trnavaf3j.sk

Other FXJ competitions:
September 2011
e-Gliders Summer Cup
Portugal - Lisbon - September 10-th, Contact: www.apsia.pt ; geral@apsia.pt

October 2011 (???)
IBERIAN TROPHY
Spain - Madrid - October 1-2-nd

e-Gliders Autumn Cup
Portugal - Lisbon - October 22-th, Contact: www.apsia.pt ; geral@apsia.pt